Stålstomme

En större stålstomme i ett komplett utförande, med sin tillhörande traversbana.