Spårväg

En bild på en nyproducerad spårväg i en tillverkningshall.