Mindre stålstomme

Så här går det till under en resning av en mindre stålstomme.